VisitQ

ETT ENKELT DIGITALT KÖSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Om oss

Vi jobbar med kvalité och att förenkla köhantering, det är det bästa vi vet!

VisitQ är ett kösystem som är fokuserat på att förenkla köer och göra det väldigt enkelt för både besökaren och dig som kund. Med hjälp av våra skärmar och programvara så kan man enkelt se vilket nummer det är, när det är ens tur samt var man ska gå när det aktuella numret dyker upp på skärmen.

Om du är intresserad av hur VisitQ funkar så kan du läsa vidare nedan om alla delar.

Det här är vår produkt & tjänst

Vi arbetar med förenklade kösystem som är fokuserade på kunden

Översiktsskärm

Översiktsskärmen visar det aktuella könumret och även de nummer som nyss varit. En enkel översikt för att se pågående och nyligen uppropade könummer.

Skärmar över disken

Disk skärmen är utplacerad vid respektive disk som visar vilken disk det är samt vilket nummer som ropats upp och vilket nummer som är på tur. 

Programvara

Vi hjälper er komma igång med VisitQ. Det är ett enkelt och intuitivt gränssnitt och tjänsten är molnbaserad för enklaste åtkomst.

Hur fungerar VisitQ kösystem och vad det innefattar.

VisitQ på plats

queue management system

Hantera patientflödet, Förbättra resurser och minska stress hos personalen. Minimera risken för att virus sprids i lokalerna. Ett kösystem för patienter som främjar social  distansering

queue management system

Genom att använda digitala kölösningar kan ni få hjälp att hantera besöksflödet och minimera spontana besök. Upprätthålla social distansering i receptioner och väntrum. Optimera resursfördelningen

queue management system

Minska fysiska köer på köpcentrum och i butiker med digitala lösningar. Hålla kunder informerade med SMS och notiser. Implementera social distansering för detaljhandel medan kunderna shoppar. Öka tryggheten för kunder och personal

Översikt VisitQ 

 

Här visar vi en översiktsbild på hur VisitQ kan vara uppsatt hos dig som kund. I detta fall är det en terminal som betjänar tre handläggare/diskar. På väggen sitter en översiktsskärm som visar aktuellt könummer och vilken disk som hanterar just detta nummer. Vid varje disk finns en mindre skärm som visar vilket könummer som betjänas just vid denna disk.

queue management system

Förenklade kösystem några knapptryck ifrån

Verified by MonsterInsights