FAQ

Köhanteringssystem

Ge nu dina kunder en härlig upplevelse genom att minska deras väntetid!

VisitQ har lanserat en utmärkt idé för att hantera kön för dina kunder. Nu innan vi dyker djupare in i att förstå VisitQ, låt oss veta hur köhanteringssystemet och hur detta fungerar. Låt oss nu fördjupa oss i en omfattande studie om köhanteringssystem och fördelarna relaterade till olika sektorer eller branscher.

Vad är Queue Management System eller Queuing Management System?

Mekanismen för köhantering innebär att hantera upplevelsen hos kunder som väntar på de produkter eller tjänster som erbjuds av någon organisation.

Det är viktigt att inse att det finns två typer av väntetider som en kund upplever.

Innan du köper något bestämmer kunden om de vill ha det eller inte, och detta tidsgap kallas för den faktiska tiden. Å andra sidan räknar man ut den upplevda tiden tills kunden har bestämt sig för något, och sedan bestämmer man sig för att köpa det.

Att förbättra den upplevda väntetiden och samtidigt minska den faktiska väntetiden kommer att förbättra kundupplevelsen.

Hantering av köer vs hantering av kundresor

Termen Queue Management System introducerades först i mitten av 1900-talet. De dagarna var huvudmålet att förbättra kundens köupplevelse genom att minska väntetiden inne på till exempel en bank eller restaurang. Ny teknik har utvecklats till en mer komplex kundresa de senaste åren. I dagens värld måste tjänsteleverantörer hantera hela kundresan, från före ankomst till efterservice. I VisitQ refererar vi hellre till Queue Management som ett kundköhanteringssystem.

Genom att hantera dina kunders vänteupplevelse under hela deras resa, förbättrar q management din verksamhet.

Mer information om Queue Management finns i artikeln, Queue management: How to manage customers’ waiting experience.

Vad är köhanteringssystem?

Köhanteringssystemet ansvarar i första hand för att kunderna betjänas i rätt ordning. Vår reviderade definition av Queue Management (ovan) innebär därför ett system för att hantera kundernas vänteupplevelse. De stöds genom hela processen från och med förservice och slutar med efterservice. Lösningen kan innehålla antingen mjukvara eller hårdvara som underlättar kundens tillgång till serviceplanen och hanterar kundflödet, samt samlar in data för att förbättra kundupplevelsen.

Olika typer av köhanteringssystem

Ett köhanteringssystem kan vara sammansatt av både mjukvara och hårdvara, som nämnts ovan. Exempel på sådana bitar finns nedan. I mer sofistikerade lösningar kan modulerna kombineras till en omnikanallösning som kan användas fristående. Därför kan köhanteringsmjukvara och hårdvarulösningar underlätta många kunder på olika sätt.

Exempel på programvara för köhantering

För bokning online

 • Det virtuella kösystemet via Android eller smartphone
 • Olika appar för anställda för att registrera deras ankomsttid och produktivitet
 • Aviseringsvarning för kunder
 • Realtidskontroll av funktionalitet och operativt arbete
 • Feedback betyg och undersökningar
 • Betydande analys och statistiska register

Exempel på hårdvara för köhantering

 • kioskköhanteringssystem via självbetjäning
 • Utskrift av biljetter i biljettkösystemet
 • Visa mediaunderhållning
 • Visuell service
 • Ljudeffekter och interaktiv röststyrd q hantering

9 stora fördelar med ett köhanteringssystem

Med ett köhanteringssystem kan du hantera dina kunder under hela deras interaktion med din organisation och se till att deras upplevelse blir så trevlig och smidig som möjligt.

Att använda det hjälper dig också att förstå hur dina kunder och anställda interagerar, vilket gör att du kan förbättra både kundservice och operativ effektivitet. Följande är fördelarna som du kan få från köhanteringssystemet.

1. Boka ett möte

Genom att ge kunderna möjlighet att registrera ett möte blir det en okomplicerad uppgift för dig att förstå antalet kunder som förväntas anlända. Den här artikeln kommer att presentera en detaljerad lösning på fördelarna med mötesscheman med hjälp av virtuell kö.


2. Förbättra tidshantering

Ett smart kösystem som VisitQ kan lindra kundens väntetid och oro. Det är en mycket säker upplevelse för kunden. Dessutom är det främsta syftet med varje organisation att ge en kund underbar tillfredsställelse från väntetiden till den faktiska servicen. Med den coolaste tekniken för köhantering sköts tidshanteringen på ett klokt sätt.


3. Begränsa osäkerheten hos kunderna

Kunder kommer att få e-post- eller SMS-aviseringar som påminnelser genom att använda köhanteringssystemet. Till exempel hur de kan fixa ett schemalagt möte. Återigen, med det digitala köhanteringssystemet kan kunder också använda sig av en incheckningstjänst för att göra möten.


4. Kundengagemang

Medietjänsten som är tillgänglig i köhanteringsapparna är till hjälp för att döda tristess medan du väntar i möteskön. Det kommer att hjälpa kunden att engagera sig i underhållningsmedia medan de väntar. Därför kommer kunderna inte känna sig mycket uttråkade medan de väntar på deras service. Dessutom hjälper det till att minska den faktiska väntetiden.

 

5. Tillgänglighet för mobilbiljett

Du behöver inte vänta fysiskt i kön!
VisitQs smartaste köhanteringsprogram låter kunderna hämta sina mobilbiljetter. Därför kan kunden flytta var som helst i väntan på sin tid. Dessutom kommer det att hantera kundens tid också. För att ogiltigförklara trånga köer är det virtuella kösystemet det bästa alternativet. Du kan ägna din tid klokt åt andra aktiviteter medan du väntar på din tur.


6. Mobilitet & Planeringspersonal

Management handlar om att driva realtidsdata. Det är nödvändigt att tänka på att långa köer inte är att föredra för både kunder och personal.
Med VisualQ är det därför lättare att reglera personalplanering och kontrollera deras rörlighet. Däremot kan cheferna kontrollera den faktiska väntetiden och fördela uppgiften därefter på den personal som finns tillgänglig.
Ledningen q gör det också möjligt för personalen att föra register över kunderna och fullgöra deras uppgifter på rätt sätt.

 

7. Få tillgång till varje falls kompetens

Genom att implementera ett köhanteringssystem kan organisationer segmentera kunder i olika köer. På så sätt kan en organisation undvika att hålla alla kunder i en kö. Levande kommunikation mellan personalen och kunden är nödvändig för alla branscher. Med de digitaliserade kösystemen, smidig in- och utcheckning, kan varje begärans godkännande eller till och med uppdatera data göras utan komplikationer.


8. Översikt över kunder

Genom att samla data om kundens upplevelse såsom väntetid, service eller leveranstid kan du få en översikt över kundnöjdhet. Kunder föredrar företag som värdesätter sin tid.
Därför kan VisitQ-designad köhantering hjälpa din organisation att få positiva kundsvar. Inga tidsförseningar och serviceupplevelse i realtid ges till kunderna. Som ett resultat minskar det färre klagomål från deras sida.


9. Förbättrar varumärkesidentiteten

Varje verksamhet följer principen att värdera kundens tid. Det hjälper till att utstråla en positiv stämning hos kunden och företaget. Å andra sidan kommer kunden att känna sig glad med den snabbaste servicen och minskad väntetid.
Att behålla kunden blir lättare enligt alla företags mål. Att investera i VisitQs digitaliserade kösystem kan vara lönsamt för ditt företag. Den främsta anledningen till det är att upprätthålla en tekniskt avancerad varumärkesimage inför dina kunder.

Köhanteringssystem: Hur fungerar de?

Fyra grundmoment följs i ett kösystem i driften. De är följande;

 

Kundbas

För att ta emot erbjudandena eller tjänsterna kan det finnas en samling av ett begränsat eller obegränsat antal kunder. Om du har att göra med det förstnämnda, så känner du till kundbasens definitiva kapacitet. Å andra sidan, om kundbasen eller antalet är obegränsat blir det svårt att hantera kön. VisitQ designade ett effektivt köhanteringssystem som är tillräckligt effektivt för att karakterisera befolkningskapaciteten och betjäna konsumenterna på rätt sätt.


Servicemekanism

 • För att säkerställa högsta kvalitet på tjänsten behöver du rätt resurser. Några faktorer bör beaktas;
 • Det faktiska antalet anställda som är utsedda att betjäna kunderna
 • Konsumenternas genomsnittliga väntetid
 • Könumren
 • Dessa ovan nämnda faktorer hjälper dig att förstå mönstret för de tjänster som din organisation erbjuder.

Ankomstmetod

Frekvent analys av hur dina kunder besöker din webbplats utförs av denna faktor. Dessutom tar VisitQ hänsyn till den genomsnittliga timfördelningen av kunder och intervallet mellan varje ankomst, vilket möjliggör enkel analys av ankomstmönster.

Egenskaper för kösystem

Minska den genomsnittliga kundflödeshanteringen och kösystemen genom att karakterisera kösystemet.

Prioritet- I det här avsnittet är kundservice baserad på kundens akuta behov. Till exempel krävs ett vårdköhanteringssystem eller sjukhusköhantering så att akutpatienten får vård i tid istället för att vänta.

Först in, först ut (FIFO) – Först till kvarn gäller i detta scenario.

(SIRO) Tjänst i slumpmässig ordning – Slumpmässigt urval av kunder råkar tillhandahålla tjänsten.

Sist in, först ut (LIFO)-Kunderna som har anlänt i den senaste beställningen betjänas först i denna typ av tjänst.

Däremot avser kundbeteende hur kunder beter sig när de ansluter sig till en kö. För att undvika att stå i kö kan en kund lämna utan att gå med. Cirka 36 % av kunderna överskattar sin väntetid.

Med hjälp av ett kösystem kan du hantera dina kunders väntetid och i slutändan förbättra deras upplevelse i din verksamhet.

Vilka branscher är mest benägna att dra nytta av köhanteringssystem?

Nöjda kunder gynnar alla organisationer. Vissa branscher kräver dock köhanteringssystem mer än andra, som sjukvård, finansförvaltning och detaljhandel. Virtuell kö spelar en viktig roll nuförtiden eftersom ingen gillar att stå i kö i timmar.

 

Detaljhandeln

Mer än 75 % av köparna delar med sig av sin negativa feedback medan de väntar i kön medan de handlar i en butik för fakturering. Inom detaljhandeln är det enorm konkurrens baserad på kundhantering. Därför kan detaljhandelsköhantering hjälpa dig att hålla en stabiliserad butik och öka kundupplevelsen.


Sjukhus & Hälsovård

Att vänta på akutmottagningen under en medicinsk kris kan vara ett allvarligt problem. Väntan inför de långa köerna på vårdinrättningen var outhärdlig. Detta scenario var vanligt redan före pandemin av Covid 19 när patienter och deras familjer fick stå i köer. Under pandemin var situationen värre.

Därför används det högkvalitativa köhanteringssystemet på sjukhus för att förbättra hälso- och sjukvårdstjänsterna. Att boka tider med läkarna, dela medicinska rapporter, etc blir en problemfri uppgift med en sådan q ledning.

Återigen, under tider av medicinsk nödsituation kan enorma vänteköer framför medicinaffärerna vara frustrerande. Apoteksköhanteringen hjälper till att minska köerna för kunderna samtidigt som de köper läkemedel och betalar räkningar.

 

statlig sektor

Väntetiderna vid statliga institutioner är notoriskt långa och frustrerande. Implementeringen av digitala framsteg i den offentliga och statliga sektorn har ökat. Med de moderna köhanteringslösningarna upplever staten och offentlig sektor att uppgiften blir smidigare än tidigare.

På grund av pandemin av Covid 19 söker regeringen också efter en säker kundresa i deras väntetid. Myndighetens effektivitet kan kontrolleras med användning av elektronisk köhantering. Med hjälp av denna smarta teknik kommer kunderna att bli medvetna om hur det går inom staten eller offentlig sektor.

Dessutom kan uppskattningen av kundtiden förstås väl. Medborgarna kommer att utveckla mer förtroende och goda relationer med de anställda som arbetar i de statliga institutionerna.


Banker

Tillsammans med de statliga institutionerna är bankerna också kända för efterlängtade köer. Denna långa tid kan påverka kundens feedback. När du arbetar i en finansiell organisation bör du uppskatta tiden för din kund. Därför kan ett köhanteringssystem i banken lösa problemet. Dessutom kommer en kund att förstå väntetiden genom kökiosken och få tillgång till banktjänsterna samtidigt.


Utbildningscentra

Universitetens och skolornas administrationscenter fungerar som ett centralt nervsystem Därför märks de längsta köerna framför administrationsbyggnaden. Studenter och föräldrar kommer för olika ändamål som inträde, ID-förfrågan, registrering, betalningar och många fler.

Ett avancerat köhanteringssystem kan lösa problemen med överbeläggning. Återigen, med hjälp av detta kan du prioritera kundnödnivån.


Restauranger och hotell

Inga kunder gillar att stå i de längsta köerna framför hotell och restaurangportar. De väljer att lämna. Å andra sidan blir det en rejäl uppgift för anställda och personal att hantera kunden som står i kö.

Restaurangbranschen spelar en enorm roll i samhället och kundservice är en väsentlig del av den. Innan de besöker något hotell eller en restaurang kontrollerar kunderna recensionerna och jämför dem med andra.

För att förbättra kundservicen till en exceptionell nivå är ett köhanteringssystem en perfekt lösning. Det hjälper dig att samla en kölista i realtid över kunderna. Återigen, att underhålla kunddata och ge dem extra förmåner på förfrågningar kan förbättra ditt hotells kundnöjdhet.

Verified by MonsterInsights